Pomagamy w tych trudnych chwilach...

Zasady postępowania w razie śmierci bliskiej osoby:

1.Jeśli zgon nastąpił w domu:

– zadzwoń na pogotowie nr 999 i wezwij lekarza

– lekarz na miejscu stwierdza zgon i jego przyczyny, wystawia w tym celu kartę informacyjną lub kartę zgonu

– w pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez firmę pogrzebową lub o przywiezienie trumny do domu żałoby w przypadku gdy rodzina życzy sobie by zmarły pozostał w domu do dnia pochówku

– Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby

– Po uzgodnieniu zakresu usług, większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy

– Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego,Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu (na podstawie upoważnienia może to zrobić zakładpogrzebowy)

– Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można przystąpić do załatwienia

formalności na cmentarzu, a także udać się do kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić datę i godzinę pogrzebu.

– Rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu dostarczamy do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy

2.W szpitalu:

– lekarz opiekujący się zmarłym, wystawia kartę informacyjna lub kartę zgonu

– od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu

– w pierwszej kolejności należy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium przez zakład po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia

– Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby

– Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego,Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu (może to zrobić zakład pogrzebowy)

– Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można przystąpić do załatwienia miejsca na cmentarzu, a także udać się do kancelarii parafialnej i wstępnie ustalić datę i godzinę pogrzebu.

– Rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu dostarczamy do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy

3. W hospicjum, domu opieki społecznej

a. Postępuj tak jak w przypadku śmierci w szpitalu.
b. Jeżeli trzeba przewieź ciało do chłodni :
ZADZWOŃ 18 33 11 166 lub 692 642 053 ( 24h)
lub PRZYJDŹ : Mszana Dolna, ul, Matejki 24B (24h)
My przewieziemy Zmarłą Osobę do chłodni.

4.Jeżeli zgon był wynikiem przestępstwa lub wypadku

– wezwany lekarz może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej

– zezwolenie na odebranie ciała przez firmę pogrzebową wydaje prokuratura lub policja

– od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochowkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu

– w pierwszej kolejności należy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium przez zakład po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia

– Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby

Szanowni Państwo, dodatkowo poniżej przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania związane z dokumentami niezbędnymi do zorganizowania pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.

 Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

1. Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wydawany przez lekarza

2. Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:
– karta zgonu,
– dowód tożsamości osoby zmarłej,
– dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
– dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
– pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy – jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lubinstytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3

W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,

2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,

3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,

5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a -d, to jest :

małżonek ( wdowa i wdowiec ),
dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramachrodziny zastępczej,
wnuki i rodzeństwo,
rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Od dnia 1. 04. 2011r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000zł.

5. Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie 3. Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:

1. członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,

2. osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

3. jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

Czy możliwe jest kredytowanie pogrzebu?

Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny organizującej pogrzeb.

Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w następujący sposób:

– szybki kredyt gotówkowy.

– możliwość pobrania zasiłku pogrzebowego przez naszą firmę.

Po wcześniejszym uzgodnieniu: w przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku. W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po otrzymaniu zasiłku z ZUS lub KRUS dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego do ZUS lub KRUS.